دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
54.87.27.220 : IPAddress
New Page 1

تاريخ انتخاب واحد :1- ورودی 92وماقبل 94/11/10 2- ورودی 93و94 94/11/11 3- کلیه ورودی ها 12 تا 16 بهمن ماه 4-
حذف و اضافه 94/11/24 الی 94/11/29
تاريخ انتشار: ../../..
شروع کلاسها: 94/11/17
پایان کلاسها: ../../..
تاريخ انتشار: ../../..

قابل توجه دانشجويان
1-از نیمسال 1-95-94 عنوان درس تربیت بدنی 1 به تربیت بدنی و تربیت بدنی 2 به ورزش 1 تغییر یافته است
2-
3- زمانبندی انتخاب واحد:

راهنمايي هاي کلي

1- دانلود راهنماي انتخاب واحد
2- دانلود راهنماي رفع اشکال فايرفاکس در پرداخت بانک ملي